MAKSİMUM VERİM DEPOLARI

Türkiye’de suyun depolanması için genelde aşağıda belirtilen tip depolar kullanılmaktadır:

1. Silindirik veya prizmatik boyalı normal saç depolar
2. Betonarme depolar
3. Plastik ve fiberglas depolar
4. Polietilen ve polyester su depolan
5. Paslanmaz inox su depolar

SİLİNDİRİK VE PRİZMATİK BOYALI SAÇ DEPOLAR:

Genellikle konutlarda, apartman altlarında ve iş yerlerinde kullanılan depo tipidir. Genellikle küçük imalatçılar tarafından atölyelerde veya çoğunlukla iş yerlerinde, konutlarda mahallinde imal edilmektedirler.

edilen depoların imalat sonrası içlerinin boyanması veya koruyucu bir malzeme ile kaplanması maalesef mümkün olmamakta veya güç şartlarda tekniğine uygun olarak gerçekleşememektedir. Kapalı hacimden oluşan bu tip depoların , boyada kullanılan çözücü maddelerden dolayı iç kısımlarının boyanması hemen hemen imkansızdır. Boya veya kapama öncesi yapılması gereken boyanın veya kaplamanın yüzeylere yapışmasını sağlayan yüzey temizleme ve kumlama gibi proseslerin uygulaması ise hiç mümkün değildir. Bu şartlar altında imal edilen depoların iç kısımları çok kıssa bir zamanda paslanmakta ve depolar pislik, mikrop, mantar, böcek ve pis yosun yuvası haline gelmektedir. Bu tür depolar ilk yapım maliyetleri düşük olmakla birlikte, insan sağlığı için son derece tehlikeli ve mahsurludurlar. Derhal tasfiye edilerek, yerlerine sağlık ve hijyen kurallarına uygun depolar konulmalıdır.

BETONARME DEPOLAR

Genellikle konutların ve iş yerlerinin meskun yerlerine betonerme kaplama ve ilave tecrit maddeleri kullanılarak yapılan su depolarıdır. Su depolanmasına hiç uygun olmayan bir depo şeklidir. Pütürlü yüzeylerden ve betonun yapısından dolayı en kısa zamanda mikrop, böcek ve yosun yuvası haline gelirler. depodan dışarı su sızması olabileceği gibi daha da tehlikelisi dışarıdan depoya olabilecek sızmalardır. Birçok konut ve iş yerlerinde bu tür sızmalardan dolayı büyük problemler yaşanmıştır. Genelde bu tip depolarda karşılaşılan en önemli problemlerden biridir. Maliyetleri saç depolardan daha yüksek olmakla birlikte kullanma suyunun depolanmasına uygun bir depo şekli değildir.

PLASTİK ve FİBERGLAS DEPOLAR

Plastik ve fiberglas depolar yapısındaki bazı maddelerden dolayı kısmen suda eridiklerinden suyun yapısını bozarlar veda suya istenmeyen bir koku verirler. Bu tür depolar aynı zamanda yosun oluşmasına çok müsaittir. Birçok Avrupa ülkesinde su ve yiyecek deposu olarak kullanılması yasaklanmıştır, kanserolojik etkisinin varlığından da şüphelenilmektedir. İlk yatırım maliyetleri düşük olmakla birlikte, su depolanmasına hiç uygun olmayan ,insan sağlığı için zararlı ve mahsurlu bir depolama şeklidir. Birçok deponun zaman içerisinde deforme olduğu ve çatladığı gözlenmiştir.

POLİETİLEN VE POLYESTER SU DEPOLARI

Ham maddesi polietilen olan depolardır. Genellikle küçük kapasitelerde üretilirler .Satın alınırken kullanılan polietilen özelliklerine dikkat edilmelidir. Üretimi katkısal maddelerle yapılmaktadır. İmalat esnasında içerisinde kullanılan katkı malzemelerine göre su dışında asit ve kimyasal madde depolamada da kullanılırlar.

PASLAMAZİNOX SU DEPOLARI (PASLANMAZ SU DEPOLARI)

İlk yatırım masrafları yüksek olmakla birlikte suyun depolanması için en ideal su deposudur.
o Çok uzun ömürlüdür ,zaman içerisinde paslanma ,çürüme söz konusu değildir.
o Paslanmaz saçın özelliğinden dolayı kullanıldığı süre boyunca tamamiyle temiz ve hijyenik bir ortam sağlar. İçerisindeki su daima temiz ve berrak kalır.
o İlk yatırım masrafı yüksek olmakla birlikte çok uzun ömürlüdür. Diğer tip depolarla mukayese edildiğinde uzun vadede yatırım açısından ucuz ve kalıcı yatırımdır.
o Metalik yapısından dolayı içerisinde mikrop, mantar, yosun üreyemez ve içerisine haricen giren bu tür maddeler yüzeylerde tutunamaz ve barınamaz.
o Hafiftir, bu nedenle taşınması ve nakliyesi çok kolaydır. İstenilen yere rahatlıkla taşınır ve monte edilir.
o Görünümü estetiktir. Her türlü mahalde rahatlıkla kullanılabilir ve depolanabilir.
o Paslanmaz depoya gelmeden önce su herhangi bir muameleye ve prosese (Sertliğini alma, mikroptan arındırma v.s) tabi tutulursa depolanma esnasında özelliğini kaybetmez ve dışarıdan herhangi bir katkı ve muameleye maruz kalmaz.
o Paslanmaz depolar rahatlıkla bina dışında da kullanabilir, güneş ışınından ve dış hava şartlarından etkilenmez, aynı zamanda da estetiktir.

Bir cevap yazın